Plán činností


Vyhlásenie o bezinfekčnosti od 17.05.2021

Od 17.05.2021 je potrebné predkladať Vyhlásenie o bezinfekčnosti – Príloha č. 4

Prosím Vás , aby ste neprítomnosť svojich detí v MŠ – krátkodobú, ale aj dlhodobú – oznámili cez SMS, alebo zavolali na tel. čísla:
0905 444 814 Babalová Lýdia – riad. MŠ
0948 337 767 Holásková Miroslava – zast. riad. MŠ
0915 572 867 Martinová Daniela – ved. školskej jedálne


Vyhláška ÚVZ SR od 29.4.2021

Vyhláška ÚVZ SR č. 197 od 29.4.2021 upravuje podmienky vstupu do priestorov materskej školy.


Zápis do MŠ pre školský rok 2021/22

Informácie k zápisu do materskej školy nájdete v súbore nižšie:

Pre zobrazenie Žiadosti o prijatie dieťaťa a ostatných informácií kliknite na tento odkaz.


2 % DANÍ

Ďakujem všetkým rodičom, ktorí prispeli svojimi 2 % na materskú školu.