Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že deti a pedagogickí zamestnanci z motýlikovej a medvedíkovej triedy sú v povinnej karanténe, nakoľko p. učiteľka mala pozitívny test na Covid 19. Pani učiteľka je doma už šiesty deň /naposledy pracovala 15.10./, karanténa týchto tried končí 25.10.2020 /desať dní/, to znamená, že od pondelka 26.10.2020 sa opäť obnovuje výchovno-vzdelávací proces v celej MŠ, vrátane motýlikovej a medvedíkovej triedy. RÚVZ odporučilo testovanie p. uč., deti treba sledovať, či nemajú príznaky ochorenia.
Za pochopenie ďakujeme a prajeme všetkým pevné zdravie.


Aktualizácia pokynov k prevádzke Materskej školy od 5.10.2020

 • Od 5.10.2020 prevádzka začína o 6.00h do 17.00h.

Pokyny k prevádzke Materskej školy od 2.9.2020

 • Do priestorov MŠ vstupujú s použitím rúška.
 • Po uzamknutí budovy – 8,00 už nebude možné prevziať dieťa do MŠ.
 • Zamestnanec pri vstupe zmeria teplotu vstupujúcemu (rodič, dieťa). Pri opakovanom nameraní zvýšenej teploty 37,2°C nebudú zákonný zástupca a dieťa vpustení do budovy. Zamestnanec MŠ dohliadne na dezinfekciu rúk a použitie rúška dospelej osoby. Presmeruje rodičov do šatne. 
 • Pri prvom nástupe 2.9.2020 zákonný zástupca odovzdá podpísaný zdravotný dotazník a vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa. Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťa musí nanovo vypísať a odovzdať vždy po absencii troch pracovných dní a viac. Tlačivá sa nachádzajú nižšie.
 • Zákonný zástupca dohliadne na rýchle prezlečenie a bez zdĺhavého lúčenia odovzdá dieťa do triedy učiteľke.
 • Deti si nemôžu nosiť žiadne hračky, predmety do škôlky. 
 • Dieťa musí mať v skrinke podpísané náhradné oblečenie a dve rúška.
 • Pred vstupom do triedy každé dieťa prejde umývarkou, kde si pod dohľadom zamestnanca MŠ poriadne umyje ruky mydlom.
 • Používať sa do odvolania budú aj papierové utierky. 
 • Deti budú v triedach bez rúšok. Učiteľka si môže vybrať, či bude tiež bez rúška, alebo bude používať rúško alebo štít (podľa aktuálnej situácie – zelená, oranžová a červená fáza).
 • Deti môžu vyzdvihnúť splnomocnené osoby a súrodenci nad 10 rokov.
 • Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, musí si bezodkladne nasadiť rúško a bude umiestnené do samostatnej miestnosti, personál školy bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí si dieťa bezodkladne vyzdvihnú.
 • Pri podozrení na ochorenie dieťaťa/rodiča kontaktuje rodič telefonicky lekára. Obratom informuje vedenie školy, aby škola vedela zabezpečiť  osoby, s ktorými boli v kontakte. 
 • Vedenie školy bude rodičov informovať o stave epidemiologickej situácie na škole farebným označením:
  • Zelená = zdravé deti, personál;
  • Oranžová = podozrenie na ochorenie
  • Červená = potvrdené ochorenie.