Všetkým rodičom a deťom našej materskej školy
prajeme príjemné prežitie letných prázdnin
a dovoleniek, veľa teplých slnečných lúčov a
pohodových dní.

Kolektív MŠ