Vyhláška ÚVZ SR od 29.4.2021

Vyhláška ÚVZ SR č. 197 od 29.4.2021 upravuje podmienky vstupu do priestorov materskej školy.

Naďalej platí povinnosť vypísať Čestné vyhlásenie 11/c a 11/a, ktoré nájdete nižšie (môžete vytlačiť obojstranne a tak uviesť oboch rodičov na jeden papier).


Zápis do MŠ pre školský rok 2021/22

Informácie k zápisu do materskej školy nájdete v súbore nižšie:

Pre zobrazenie Žiadosti o prijatie dieťaťa a ostatných informácií kliknite na tento odkaz.


Režim MŠ od 12.4.2021

Vážení rodičia,
od 12.4.2021 je prevádzka MŠ otvorená pre všetky deti.
Prosíme, aby ste k tomu vyplnili a odovzdali pani učiteľke na triede tlačivá (pod textom):

 • Čestné vyhlásenie 11/c
 • Čestné vyhlásenie 11/a predkladá zákonný zástupca stále v pondelok, alebo po príchode do MŠ po neprítomnosti dieťaťa 5 a viac dní

Prosím Vás , aby ste neprítomnosť svojich detí v MŠ – krátkodobú, ale aj dlhodobú – oznámili cez SMS, alebo zavolali na tel. čísla:
0905 444 814 Babalová Lýdia – riad. MŠ
0948 337 767 Holásková Miroslava – zast. riad. MŠ
0915 572 867 Martinová Daniela – ved. školskej jedálne


Rozhodnutie primátora z 09.04.2021

Mesto Pezinok rozhodlo v termíne od 12. 04. 2021 o obnovení školského vyučovania v materských školách pre všetky deti bez ohľadu na to, či ide o deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.


2 % DANÍ

Ďakujem všetkým rodičom, ktorí prispeli svojimi 2 % na materskú školu.


Režim v MŠ podľa nového nariadenia

Vážení rodičia,
v dňoch 3.3.2021 – 5.3.2021 bude MŠ otvorená ako doteraz.
Nové nariadenie ministra školstva bude platiť až od pondelka 8.3.2021.
TA3 článok: Školy budú od pondelka fungovať po novom. Toto sa zmení
Prosíme rodičov, aby naďalej sledovali stránku MŠ.


OTVÁRAME MŠ OD 22.2.2021

Vážení rodičia,
od 22.2.2021 otvárame materskú školu.
Pri nástupe prosím odovzdať vyplnené tlačivá, prílohy „Čestné vyhlásenie rodičov o bezinfekčnosti“ a „Informácia pre dotknuté osoby“ a negatívne výsledky testu (alebo potvrdenia s tým súvisiace) oboch rodičov len k nahliadnutiu.


Dotazník – Záujem o umiestnenie dieťaťa v zbernom zariadení pre zamestnancov kritickej infraštruktúry

Dotazník nájdete na adrese: https://forms.gle/KNs2UZYMHgdc3PaV8


Vyhlásenie od pondelka 2.11.2020


Usmernenie k postupu materských škôl a základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020


Aktualizácia pokynov k prevádzke Materskej školy od 5.10.2020

 • Od 5.10.2020 prevádzka začína o 6.00h do 17.00h.

Pokyny k prevádzke Materskej školy od 2.9.2020

 • Do priestorov MŠ vstupujú s použitím rúška.
 • Po uzamknutí budovy – 8,00 už nebude možné prevziať dieťa do MŠ.
 • Zamestnanec pri vstupe zmeria teplotu vstupujúcemu (rodič, dieťa). Pri opakovanom nameraní zvýšenej teploty 37,2°C nebudú zákonný zástupca a dieťa vpustení do budovy. Zamestnanec MŠ dohliadne na dezinfekciu rúk a použitie rúška dospelej osoby. Presmeruje rodičov do šatne. 
 • Pri prvom nástupe 2.9.2020 zákonný zástupca odovzdá podpísaný zdravotný dotazník a vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa. Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťa musí nanovo vypísať a odovzdať vždy po absencii troch pracovných dní a viac. Tlačivá sa nachádzajú nižšie.
 • Zákonný zástupca dohliadne na rýchle prezlečenie a bez zdĺhavého lúčenia odovzdá dieťa do triedy učiteľke.
 • Deti si nemôžu nosiť žiadne hračky, predmety do škôlky. 
 • Dieťa musí mať v skrinke podpísané náhradné oblečenie a dve rúška.
 • Pred vstupom do triedy každé dieťa prejde umývarkou, kde si pod dohľadom zamestnanca MŠ poriadne umyje ruky mydlom.
 • Používať sa do odvolania budú aj papierové utierky. 
 • Deti budú v triedach bez rúšok. Učiteľka si môže vybrať, či bude tiež bez rúška, alebo bude používať rúško alebo štít (podľa aktuálnej situácie – zelená, oranžová a červená fáza).
 • Deti môžu vyzdvihnúť splnomocnené osoby a súrodenci nad 10 rokov.
 • Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, musí si bezodkladne nasadiť rúško a bude umiestnené do samostatnej miestnosti, personál školy bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí si dieťa bezodkladne vyzdvihnú.
 • Pri podozrení na ochorenie dieťaťa/rodiča kontaktuje rodič telefonicky lekára. Obratom informuje vedenie školy, aby škola vedela zabezpečiť  osoby, s ktorými boli v kontakte. 
 • Vedenie školy bude rodičov informovať o stave epidemiologickej situácie na škole farebným označením:
  • Zelená = zdravé deti, personál;
  • Oranžová = podozrenie na ochorenie
  • Červená = potvrdené ochorenie.