Prajeme krásne prežitie letných prázdnin.


Od 15.06. bude prevádzka v MŠ prebiehať od 7.00 do 17.00 h.


Prerušenie prevádzky počas letných prázdnin

Riaditeľstvo MŠ Svätoplukova 51, Pezinok oznamuje všetkým rodičom,
na základe súhlasného stanoviska Mesta Pezinok a RZ, MŠ bude počas letných prázdnin zatvorená od 01.08.2020 – 31.08.2020. Prevádzka začína 2.9.2020.
Riaditeľka MŠ


Vážení rodičia,

dovoľujeme si dať do pozornosti:

Od 15. júna 2020

 • Rušia sa limity počtov detí v triedach.
 • Povinné meranie teploty je len formou odporúčania a bude náhodné.
 • Prevádzka školy bude stanovená z pôvodných 9 na maximálne 10 hodín.
 • Rušia sa špeciálne časy rôzneho nástupu žiakov do škôl.
 • Ruší sa Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu.
 • V platnosti ostáva Vyhlásenie zákonného zástupcu o bez infekčnosti dieťaťa (priložené nižšie).
 • Ruší sa zákaz besiedok, posedení a podobných hromadných akcií (budú sa riadiť aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR).
 • Ruší sa 10 minútový limit na zotrvanie zákonného zástupcu v priestore školy. Odporúča sa jeho minimalizovanie.
 • Ruší sa organizovanie osôb pred školou.
 • Povoľuje sa umývania zubov detí v materských školách.
 • Pridáva sa podmienka zverejnenia oznamu na vchodových dverách školy za akých podmienok dieťa/žiak nemôže nastúpiť do školy.