Vážení rodičia,
v Častovskej pekárni na Severe už niekoľko rokov máme výstavu detských prác. Chceme, aby aj v tomto čase bola nástenka aktualizovaná a preto Vás prosíme, odovzdajte práce našich detí, ktoré si doma kreslite, maľujete priamo v pekárni. Môžte využiť témy: jar a príroda, jarné kvety, zvieratká a ich mláďatká, prípadne doprava a dopravné prostriedky.
Pekne Vám ďakujeme, už sa na Vás tešíme v našej školičke.