Prevádzka materskej školy je otvorená od 6.00 hod do 17.00 hod.
Príchod detí do materskej školy je do 8.00 hod.