Milí rodičia,
aj v tomto roku môžete svojim deťom poukázať 2% zaplatenej dane. O použití finančných prostriedkov Vás budeme informovať na pravidelných stretnutiach rodičov a priateľov našej materskej školy.

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Údaje o príjímateľovi:

Názov: Rodičovské združenie pri Materskej škole
Sídlo: Materská škola, Svätoplukova 51, 902 01 Pezinok
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo príjímateľa: 173196170404

Tlačivo si môžete vziať priamo z priestorov našej materskej školy, alebo si ho môžete stiahnuť tu: