K dispozícií máme vlastné dopravné ihrisko.
Dopravná výchova prebieha pod vedením odborného pracovníka mestskej polície.