Materská škola

Svätoplukova 51
902 01 Pezinok

0905 444 814 riaditeľ
0948 337 767 zástupkyňa
0915 572 867 školská jedáleň

e-mail: mssvatoplukova@azet.sk
www.mssvatoplukova.sk