Krúžok MAKOVIČKY

vedie pani Ing. Onuferová.


Anglický jazyk 2x týždenne (1 vyučovacia hodina = 30 min)

 kurz podľa modernej učebnice a metodiky PLAYTIME

Vytvorený na učenie angličtiny s ohľadom na špecifické potreby a schopností detí tejto vekovej skupiny
Využitie moderných prvkov: informačné technológie
Z reálneho prostredia materskej školy s rovesníkmi
Interaktívna spolupráca lektora s rodičmi

Tanečná príprava Sunny Dance
– dvakrát za týždeň