Riaditeľka MŠ

Lýdia Babalová

Zástupkyňa riaditeľky

Miroslava Holásková

Učiteľky

Daniela Havelková a Soňa Domoráková  – trieda mravčekov (21 detí)

 Monika Slamková a Mariana Novomeská – trieda lienok (22 detí)

Barbora Slamková a Jozefína Krchnáková – trieda medvedíkov (24 detí)

Lýdia Babalová, Michaela Volochová – trieda motýlikov (24 detí)

Alena Bohová a Miroslava Holásková – trieda včielok (25 detí)

Daniela Zelinková  a Andrea Foldešová – trieda zajačikov (25 detí)

Upratovačky

Darina Kľúčiková
Jozefína Lederleitnerová
Dáša Kľúčiková

Vedúca jedálne

Bc. Daniela Martinová

Kuchárky

Viera Judiaková
Renáta Haradzinová
Zdenka Králová

Rada školy

Mgr. Mizerová Božena – delegovaný zástupca za zriaďovateľa

Zelinková Daniela – za pedagogických zamestnancov – predseda

Kľúčiková Darina – za nepedagogických zamestnancov

prof. Ing. Alexy Pavel PhD. – delegovaný zástupca za zriaďovateľa

Kovačovský Adam – delegovaný zástupca za zriaďovateľa

Mgr. Wagingerová Mária – delegovaný zástupca za zriaďovateľa

Slamková Monika – za pedagogických zamestnancov

Mgr. Imreová Zuzana – za rodičov

JUDr. Vicanová Lenka – za rodičov

Ing. Takáčová Eva – za rodičov

Mgr. Lederleitnerová Alexandra – za rodičov


Počet dosiahnutých kreditov vo vzdelávacích programoch

Babalová Lýdia – 102 kreditov, prvá atestácia
Holásková Miroslava – 107 kreditov, prvá atestácia
Novomeská Mariana – 92 kreditov
Havelková Daniela – 67 kreditov
Volochová Michaela – 66 kreditov
Foldešová Andrea – 64 kreditov
Bohová Alena – 63 kreditov
Slámková Barbora – 63 kreditov
Krchnáková Jozefína – 61 kreditov
Zelinková Daniela – 61 kreditov
Slámková Monika – 36 kreditov