Riaditeľka MŠ

Lýdia Babalová

Zástupkyňa riaditeľky

Miroslava Holásková

Učiteľky

Daniela Havelková a Soňa Domoráková  – trieda mravčekov (20 detí)

 Monika Slamková a Mariana Novomeská – trieda lienok (21 detí)

Barbora Slamková a Jozefína Krchnáková – trieda medvedíkov (24 detí)

Lýdia Babalová, Michaela Volochová – trieda motýlikov (24 detí)

Alena Bohová a Miroslava Holásková – trieda včielok (25 detí)

Daniela Zelinková  a Andrea Foldešová – trieda zajačikov (25 detí)

Upratovačky

Darina Kľúčiková
Jozefína Lederleitnerová
Martina Mrázová

Vedúca jedálne

Petronela Čechovičová

Kuchárky

Viera Judiaková
Renáta Haradzinová

Rada školy

Mgr. Božena Mizerová – delegovaný zástupca za zriaďovateľa

Daniela Zelinková – za pedagogockých zamestnancov – predseda

Darina Kľúčiková – za nepedagogických zamestnancov

prof. Ing. Pavel Alexy PhD. – delegovaný zástupca za zriaďovateľa

Kovačovský Adam – delegovaný zástupca za zriaďovateľa

Mgr. Wagingerová Mária – delegovaný zástupca za zriaďovateľa

Monika Slamková – za pedagogických zamestnancov

Mgr. Zuzana Bittnerová PhD.- za rodičov

PaedDr. Veronika Adámová – za rodičov

JUDr. Muráňová Radoslava – za rodičov

Mgr. Hlobeňová Katarína – za rodičov


Počet dosiahnutých kreditov vo vzdelávacích programoch

Monika Slamková – 37 kreditov
Daniela Zelinková – 63 kreditov
Barbora Slamková – 67 kreditov
Jozefína Krchnáková – 63 kreditov
Alena Bohová – 68 kreditov
Daniela Havelková – 67 kreditov
Andrea Foldešová – 64 kreditov
Mariana Novomeská – 92 kreditov
Miroslava Holásková – 107 kreditov + ukončená atestácia
Zuzana Klimová- 89 kreditov
Lýdia Babalová – 102 kreditov + ukončená atestácia