Každoročne deti absolvujú  lyžiarsky, korčuliarsky a plavecký výcvik pod odborným vedením.

Práca s počítačom: spoločnosť IBM nám poskytla počítačové zostavy s výukovým CD programom KIDT SMART